muzons - In Memoriam Andrea Nebel (1969–2021) [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

In Memoriam Andrea Nebel (1969–2021) [Oct. 18th, 2021|11:22 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

muzons

[bauda]
[Tags|, , , , , , , , , , , , ]

Pagājušo trešdien Norvēģijā ar loku un bultām bruņojies musulmanis izdzēsa noteiktu melomānu aprindās labi pazīstamas un ietekmīgas mākslinieces dzīvību. Aizgājējas piemiņai sastādīju stundu garu viņas mūzikas izlasi ar šķipsniņu no katra soloprojekta, kurā Andrea savulaik izpaudusies. Paldies par interesi!


linkpost comment