muzons - Burzum - Umskiptar (2012) [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Burzum - Umskiptar (2012) [Jun. 2nd, 2012|11:55 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

muzons

[nefolk2]
linkpost comment

Comments:
From:[info]po
Date:June 2nd, 2012 - 03:37 pm
(Link)
nu, pusi mūža nomarinies cietumā, iesaldētā informācijas telpā... tas jau pats par sevi tāds aizdomīgs eksperiments
bet, nu, laiki mainās, mainās mūzika, un labi, ka tā, I guess. t.i., neizbēgami.