muzons - el fog - rebuilding vibes (2009) [entries|archive|friends|userinfo]
muzons

[ website | TAGI ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

el fog - rebuilding vibes (2009) [Jul. 6th, 2010|09:31 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry

muzons

[blutzeuge]
[Tags|, , , ]


--------------
-----
--
iepriekšējais 2007. gada abloms te
linkpost comment

Comments:
From:[info]kromuzika
Date:July 27th, 2010 - 03:15 pm
(Link)
Šis kovers kaut kā atgādina tos indijāņu kropļus, kas pie origo gadus trīs atpakaļ maitāja auru. Goda vārds, gluži tādas pašas stabules(vai kā viņas tur) bija rokās.