pūkainītis - OO [entries|archive|friends|userinfo]
pūkainītis

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

OO [Feb. 3rd, 2013|07:41 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
baltais_bebrs
[po]
A tā drīkst, ka vislaik jādomā par ex-viņas krūtīm? Un ne par divām vien. Par 4 vai 6... nē, par 8... aii...
link depresija?