Members [entries|archive|friends|userinfo]
pūkainītis

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

globālo sasilšanu [Feb. 1st, 2023|02:02 pm]

sramgni
Es esmu izraisījis klimata pārmaiņas.
linkdepresija?

un vol [Feb. 1st, 2023|09:11 am]

sramgni
Un agréable vol.
linkdepresija?

oh hi [Feb. 1st, 2023|08:13 am]

sramgni
Ko lai ieraksta, kaut ko pēc iespējas autentisku. Ne jau par to, ka nav iespējams domāt par nākotni, nedomājot par zaļo transformāciju.
link2 nelaimīgie|depresija?

ma'am [Jan. 31st, 2023|12:33 am]

psihs
I just needs to check inside your asshole
linkdepresija?

vnk nedari to [Jan. 27th, 2023|03:43 pm]

sramgni
Manā ieskatā, lai pārtrauktu paradumu, piemēram, smēķēšanu, svarīgākais ir to nedarīt.
link2 nelaimīgie|depresija?

🔮 [Jan. 25th, 2023|09:02 pm]

sramgni
linkdepresija?

ktt [Jan. 25th, 2023|05:07 pm]

sramgni
Kas tad tas.
linkdepresija?

navigation
[ viewing | most recent entries ]