reliģiskais moments [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 9th, 2021|12:36 pm]
lai nerastos pārpratumi:
Kristus baznīca nav ne laikmetīga, ne konservatīva, bet gan mūžīga.
tā nav "jāsaglabā", "jānosargā", nedz arī "jāpārrada".

tā pati mūs glabā, sargā un rada.
tās klēpī mēs ceļojam cauri laikam.
lai Dievs svētī mūs un mūsu sadraudzību.
linkpost comment

[Apr. 8th, 2021|11:01 am]
turklāt, tas, kā Simanovičs runā... viņš ir vienīgais kristietis, kam es patiešām ticu, ka viņš tic, redzot visu. bez wishful thinking par to augsni, kurā ir jākrīt Dieva vārda sēklai. viņš nedzīvo noliegumā un imperatīvos par drausmīgo pasauli, viņš sev uzlicis izaicinājumu atteikties no varas instrumentiem, kuru dēļ baznīca kā institūcija pašlaik pamazām mirst.
protams, joprojām daudz avju, kas vēlas, lai tiktu ganītas, kas vēlas outsourcēt garīguma funkciju ārējai institūcijai.
tomēr, tādu kļūst arvien mazāk.

p.s. Rubenis ir OK, mastermind, bet viņš ir diezgan autisks, intelektuāli izolēts, un tas viņu ir iedzinis Kena Wilbera maldos. viņš īsti nejūt cilvēkus, tikai sevi. Rubeni, kur šajā visā ir vieta Kristum? vai Tu tam patiešām vairs tici?
link16 comments|post comment

baznīcas start-up [Apr. 8th, 2021|10:45 am]
tas ko dara elizeja.lv ir reāli kruti. es to sauktu par stāvpunkta maiņu - no nosodošās pozīcijas - kāpēc tu katru dienu nelasi un nestudē bībeli un nelūdzies - uz ienākšanu cilvēku mājās, padarot šīs garīgās prakses vieglākas, pat kaut kādā ziņā uzsēdinot uz tām.
protams, virtuālā baznīcā (sic! viņi sevi nesauc par baznīcu, bet par izglītības kopienu) iztrūkst somatiskais (sakramentālais) elements. kā arī "slavēšana". tas, kas iesaista arī cilvēku ķermeni un sirdi, jo kristietība nav tikai prāta darbība. nedomāju, ka viņiem pietiks drosmes šo pozīciju pilnībā pārradīt, jo tas jau pārāk atgādinātu sektu. covid laikam šis ir ideāli, īstenībā arī slavēšanu varētu uzhakot ar live koncertiem vai dj setiem,nevienu neaizvainojot. bet pēc tam - katrā ziņā novēlu viņiem izdomāt, ko darīt ar sakramentu.
link1 comment|post comment

Lieldienu laika aptaujiņa [Apr. 1st, 2021|01:40 pm]
Poll #21434
Open to: All, results viewable to: All

Ja Tev būtu vairāk drosmes, kurā jomā Tu to lietotu?

View Answers

Salauztu važas, izietu no Ēģiptes
6 (33.3%)

Sākt staigāk pa ūdens virsmu
5 (27.8%)

Mestu pirmais akmeni! Pofigā!
0 (0.0%)

Sēdētu un dzertu ar muitniekiem un prostitūtām
4 (22.2%)

Apgāztu galdus, izdzītu baložus
3 (16.7%)

Visu pamestu un sekotu Man
6 (33.3%)

Cits (komentāros)
2 (11.1%)

link6 comments|post comment

[Apr. 1st, 2021|01:31 pm]
(tu staigāji pa ūdeni, kad es vēl nemācēju peldēt)
linkpost comment

[Mar. 27th, 2021|02:11 pm]
Poll #21431 Mirklis patiesībai
Open to: All, results viewable to: Friends

Man visvairāk ir bailes

View Answers

no dzīves
6 (27.3%)

no nāves
6 (27.3%)

no cilvēkiem (nosodīs/ smiesies)
11 (50.0%)

no Dieva (beigās izrādīsies, ka es visu daru nepareizi)
1 (4.5%)

link15 comments|post comment

[Mar. 26th, 2021|09:15 am]
Es nezinu kas ir ticība mans garīgums ir balstīts realitātē. Arī tad kad kristiešu atzīta kristiete es drīzåk zināju, redzēju, pārējais bija postintelektualizācija
link2 comments|post comment

[Mar. 24th, 2021|01:21 pm]
pačūlijas smarža ir kā ķermeņa sadalīšanās un miesaskārības smarža reizē,
man tā patīk, bet ne katrai dienai. tā ir dienai, kad ir laiks ierakties ar pliku ādu zemē.
gaidu pavasari.
link3 comments|post comment

[Mar. 24th, 2021|12:54 pm]
Dievs Pats ir upe


mums visiem kļūtu tik labāk, ja mēs domātu par jēdzieniem kā par upēm nevis kā par akmeņiem
link2 comments|post comment

[Mar. 24th, 2021|12:46 pm]
mans sapnis ir dzīvot pie upes. man liekas, tad es uzreiz apgaismotos.
katru reizi, kad nonāku kaut kādā sakarā ar upi, ļoti īsā laikā atjaunojas enerģija un pieslēgums un sāku arī justies mazliet high
link12 comments|post comment

[Mar. 23rd, 2021|11:47 pm]
Dievs ir silts
link2 comments|post comment

[Mar. 21st, 2021|12:19 pm]
life & death is an illusion. we are in a constant state of transformation.
to teicis viens no maniem mīļākajiem režisoriem Alejandro Gonnzales Inarritu
link3 comments|post comment

[Feb. 19th, 2021|09:15 pm]
manā dzīvē garīgajā jomā tikko notika izvirdums
pēc dažu piedošanas darbu pabeigšanas pārbīdījās tektoniskās plāksnes
kaut ko ieraudzīju, bet baidos sev raksturīgajā liekvārdībā un lielprātībā to noslīcināt
es esmu nogurusi no savas runāšanas
linkpost comment

[Feb. 19th, 2021|08:39 pm]
Dievs ir skaists
link3 comments|post comment

[Dec. 26th, 2020|03:36 pm]
Let no man say what God is or what God is not.
Rather let him keep quiet inside his being - until he finds his Lord here.
(no mooji z.sv. dievkalpojuma)
linkpost comment

[Nov. 16th, 2020|07:07 pm]
es domāju, ka zinātne ir nevis Dieva neesamības pierādījums, bet gan viņa apraksts
link13 comments|post comment

[Nov. 16th, 2020|03:38 pm]
kaut kādā ziņā dzīves uzdevums ir izglābt savu dvēseli pašam no sevis
link2 comments|post comment

[Oct. 22nd, 2020|12:44 pm]
man bija kādi 8-10 gadi, kad es iemīlējos upē. tas bija kaut kur Limbažu rajonā. tur nebija nekas cits ko darīt, citu bērnu nebija, neatceros, ko darīja māsa... tad es vienkārši katru dienu gāju un viena pati stundām bradāju pa seklo upīti
jau kopš bērnības atrodoties viena dabā es ieeju stāvoklī, ko kristīgie mistiķi, un pareizticīgie parastie, mēdz saukt par "lūgšanu", un nevis lūgšanu kā ceļu, bet lūgšanu kā tiešu klātbūtni esamībā, komūnijā, ārpus laika, peldēšanu žēlastībā.
visus savus garīgos centienus es varētu aplūkot kā mēģinājumu atgriezties tur. atcerēties Dievu, nevis viņu iemācīties.

un neraugoties uz visu to, es joprojām neesmu prakses, disciplīnas utt.cilvēks, katru dienu mans atgriešanās ceļš ir cits. es varu saprast, kā dažiem cilvēkiem šķiet, ka viņi ir neglābjami samaitāti un tikai gaarīgā disciplīna viņus glābs... draugi, disciplīna ir kā antidepresants. kaut kādu laiku, teiksim, 6 mēnešus, var palīdzēt, kaut ko var parādīt, bet nevajag uz tās uzsēsties un padarīt par vēl vienu ego murgu. jo glābj joprojām žēlastība. un katram ir tiesības uz viņam piemērotāko ceļu, lai to atcerētos.
link2 comments|post comment

[Sep. 3rd, 2020|04:08 pm]
divas nepietiekami novērtētas mūsdienu lūgšanas, kas tomēr ir vajadzīģas vairāk nekā ever - par īstenību/skaidrību, un līdzsvaru dzīves/darba procesos, lai nebūtu jādzīvo dienišķās mokās.
linkpost comment

[Jul. 22nd, 2020|11:56 am]
ir divi atmošanās līmeņi - pirmais, kad dvēsele atpazīst patiesību un tiek pārveidota, un otrais, kad tu beidz tiesāt citus - par to, ka viņi kaut ko ne tā ēd, ne tā lūdzas utt.

kad dvēsele ierauga citas dvēseles. kad tu dziļumos, ne tikai "uz papīra" (ar prātu), saproti, ka citi cilvēki nav ne viņu viedokļi ne darbi, nedz arī psiholoģiskās būtības.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]