Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 8th, 2023|07:52 am

zazis
plus mīnus. aktuāla tēma, es ļoti negribu, lai atkārtojas pagājušās vasaras notikumi, bet labilabi, pierunāji, nerakstīšu par enerģijas ieguvi. citādi par daudz satraukumu.

pat nejautāšu nevienam par pārstrādi.

link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.