Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 30th, 2023|07:49 pm

zazis
es saprotu, ka priekš tevis 2% mirušu bērnu ir nekas. citiem cilvēkiem tā nav.


tiešām nevēlos nekādā formātā turpināt ar tevi komunicēt. un arī nekomunicēšu.
lai tev labi klājas.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.