Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 30th, 2023|12:33 pm

vilibaldis
Tikai privāta pieredze, mani un vēl bariņu lepni aplipināja ćetrei potēta gudriniece, pati pēc tam nonākot slimnīcā.
Bet gan jau ka šī ir fake news :-)
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.