Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 30th, 2023|12:29 pm

zazis
jā, viss ir labi, tikai dati tev nepiekrīt. nepotētajiem iet stipri čābīgāk.
vai varbūt vari vairāk pastāstīt par to ilūziju, kura nav pierādāma? varbūt es kļūdos.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.