Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 30th, 2023|12:25 pm

vilibaldis
Bet vakcīna jau nepasargā no saslimšanas, nevienu brīdi nekur tas nav ticis apgalvots no mediķiem (citādi ir ar mēdijiem), tas pats long covid gan potētajiem, gan nepotētajiem. Potenciālā ilūzija, kura nav pierādāma, ka forma vieglāka, tas arī viss ieguvums.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.