Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 18th, 2023|01:18 pm

zazis
nevienu brīdi nedomāju, ka atvērtu mutīti jāklausās, ko Arestovičs saka, tā eksotērika, ar ko viņš regulāri aizraujas, man nav simpātiska. un ir skaidrs, ka ir daudz propagandas viņa sacītajā.
bet https://youtu.be/kTA9DTiPxkc?t=350

es nekādi nevaru noliegt viņa nopelnus psiholoģiskā atbalsta sniegšanā cilvēkiem, kuri bija izmisumā.
tam protams ir ēnas puse, daudzi klausījās viņā un ticēja, ka pēc 2 nedēļām būs cauri un neevakuējās.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.