Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 18th, 2023|12:27 pm

zazis
nesapratu, kas tev nepatīk. pēdējais video nekādā gadījumā nav 2023. un jā, es arī esmu komunists, kurš uzskata, ka cilvēks ir spējīgs sapist jebkuru labu ideju.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.