Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Oct. 30th, 2022|01:55 pm
xena
Yes. Baiļu, traumu un aizvainojumu kokteilis no mušas uzpūš ziloni. Daži tiks pāri, ar laiku, citi ar ilgu laiku, citi arī netiks..
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.