Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 6th, 2022|12:29 pm

zazis
Izskatās, ka vienīgais veids kā pārvietot finanšu līdzekļus pār krievijas robežu, ir kripto. Приехали?
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.