Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Par kancelkultūru un cenzūru. Mar. 2nd, 2022|11:11 am

zazis
Mja, skumji. Tikko tiku izbanots pie kancelkultūras un cenzūras aktīvista extranjero par to, ka teicu, ka saukt brīvprātīgos par algotņiem ir stipri aizskaroši.

Skumjā laikā dzīvojam. Vai interesantā.
Es ļoti vēlētos, lai laiks būtu daudz daudz garlaicīgāks.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.