Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 2nd, 2022|11:28 am
sapite
Radīt labu piemēru un vilkt cilvēkus līdz veselīgās aktivitātēs neprasa nemaz tiiik daudz spēka. Bieži tas pat dod spēku un gandarījumu atpakaļ. Nav arī jāizglābj visa pasaule. Bet ir jābūt labai savas komūnas šūniņai.
Paldies par laba vēlējumiem! ☺️ Ceru viss izdosies arī Tev!
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.