Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 2nd, 2022|11:17 am

zazis
nespēju tā norobežoties, es arī esmu viens no viņiem.
un kā jau zemāk sāpīte norādīja, tautas alkoholisms ir smaga nasta veselības aprūpes sistēmai. ja būtu kā pie amurikāņiem, kad tevi atstāj nomirt uz slimnīcas sliekšņa, jo nav apdrošināšanas, varbūt būtu savādāk.
es arī neaicinu glābt indivīdus, aicinu apzināties iespaidīgo problēmu un pretoties alkohola propagandai, kuru varam sastapt ik uz stūra. kaut vai tradīcija, ka viss jāsvin ar alkohola lietošanu.

link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.