Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 2nd, 2022|11:09 am
sapite
Patriotisms ir, kad vēli sev apkārtējiem labu un centies atbalstīt riņķī esošo kopienu. Kā arī alkoholisma radītās kaites nevajadzīgi noslogo veselības aprūpes sistēmu, it īpaši vecumdienās. Mēs varam labāk!
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.