Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 2nd, 2022|11:06 am
sapite
Šķiet cilvēkiem nepatīk, ka mēģini aģitēt pret to pēdējiem prieka avotiem, nedodot iespējas, kā šo tukšumu aizpildīt.
Vai esi jau mēģinājis mapatu aicināt uz fizkultūras notikumiem?
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.