Depresīva troļļa piezīmes - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feb. 2nd, 2022|11:03 am

zazis
acīmredzot nav vienalga par līdzcilvēkiem. jobanā empātija. turklāt, kamēr pats nebiju pārtraucis lietot, nemaz nemanīju kā alkoholisms pie mums tiek iezīsts ar mātes pienu. ļoti nepatīk šī alkoholisma kultūra, kas pie mums tik ļoti cieņā.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
(will be screened)
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.