Depresīva troļļa piezīmes - January 8th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 8th, 2023

Asiņaini, bet fascinējoši. [Jan. 8th, 2023|12:50 pm]
jūrasziloņio
linkpost comment

[Jan. 8th, 2023|04:57 pm]
Tas brīdis, kad resorts man sāk stāstīt, ka pandēmija ir pa īstam un vispār nav beigusies, jo tā saka WHO. Jauki, izskatās, ka tā bija mana pozitīvā domāšana, kas lika teikt, ka pandēmija cauri, ļoti atvainojos, turpinām piesargāties. Paldies resortam par atgādinājumu.

http://klab.lv/users/gnidrologs/1031514.html?thread=6569818#t6569818
link7 comments|post comment

navigation
[ viewing | January 8th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]