Depresīva troļļa piezīmes - December 2022 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 2022
[<<<] [>>>]
5th
12:46 pm: (no subject) - 14 comments
6th
12:07 pm: Ajau. - 7 comments
13th
11:52 pm: No interesanta raksta. - 6 comments
15th
04:20 pm: Dienas citāts no reddita dzīlēm. - 3 comments
16th
12:33 pm: CERN - 11 comments
19th
08:48 pm: (no subject) - 3 comments
27th
08:48 pm: (no subject) - 2 comments