- it's too late now [entries|archive|friends|userinfo]

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

it's too late now [Mar. 25th, 2020|03:15 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
šis hronoloģiski lielākoties visai atpalikušais mikroblogošanas vietnis tīri labi atspoguļo cilvēku prātus in general, tomēr

kad 25. martā sāk parādīties ieraksti tipa "hm, šis nebeigsies aprīlī. a kad beigsies? varbūt maijā? vai jūnijā beigsies?"

ha. es jūsu vietā apsēstos un kārtīgi padomātu par to, kā un ar ko kopā jūs vēlaties nomirt. vai labāk - ar ko jūs vēlaties pavadīt savu atlikušo, ļoti iespējams, ļoti ierobežoto laiku.

lai gan jau tieši tas pats norisinājās arī agrāk. pirmā pasaules kara sākuma dienā, piemēram, entuziastiski uzsaukumi tipa: hey, what a funny event! haha! we'll win in two weeks! it'll blow over in a month!
linkpost comment