- happy reiwa [entries|archive|friends|userinfo]

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

happy reiwa [May. 3rd, 2019|07:19 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[mood |the human nature]

drauga vectēvs strādāja kara laikā par sākumskolas skolotāju. tajos naciķu laikos pavēle no augšas esot bijusi - par visu pasaulē vērtīgāks ir imperatora portrets. ierāmēts shõwas imperatora foto esot ticis glabāts seifā, un, amīšu bumbošanas/uzbrukuma gadījumā, reglaments esot diktējis, ka pirmais, kas jāglābj, ir šis artefakts.
sākoties nopietnam amīšu gaisa uzlidojumam, vectēvs esot pārliecinājies par skolēnu drošību, un tad joņojis uz skolas direktora kabinetu, kur atradās seifs ar majestātes attēlu. un, ierodoties, atklājis, ka skolas vadība, kura sludinājusi šīs japānas militārās valdības pavēles, neesot uzskatījusi par nepieciešamu pati tām sekot, un pametusi skolas teritoriju pirmā, glābjot pati savu ādu. tajā brīdī vectēvs esot vīlies zaigojošajā japānas impērijas diskursā, un skolas/autoritātes viņam esot riebušās visu atlikušo mūžu.

pēckara gados gan, vajadzības spiests, viņš esot strādājis par cietuma apsargu.
linkpost comment