Piefiksējumu portfolio -- Day [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Motivācija [24 Jul 2011|01:07am]
Šodien skatījos īsfilmu par liftu, kurā ik dienas nāk un iet dažādi cilvēki. Filmētājs uzdeva jautājumu "What makes you wake up in the morning?" Un es sapratu, ka man nav, ko uz to atbildēt. Man īsti nav nekas, kas mani motivētu mosties. Es varētu gulēt visu dienu, nedēļu un gadu. Ja neskaita bailes par to, ka nebūs ēdiens vai, par ko samaksāt īri. Laikam jau šī varētu būt tā motivācija. Bet negatīva motivācija jau īsti neskaitās.

Kas motivē Tevi, ik dienas mosties?
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | July 24th, 2011 ]
[ go | previous day|next day ]