Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[18 Nov 2014|12:48pm]

etalonfunkcija
Iet un neiet. Ir iedomas un vēlmes, nav realitātes. Dienas ir tumšas jau no paša rīta.
post comment

[11 Nov 2014|10:32pm]

bagdarama
Stambulā pagaidām neesmu atradusi vietu,kur no rītiem skriet. Beyoglu pusē neredzu.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]