Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[04 May 2016|11:02am]

arii_cirsliitis

[nomirusi]
Cirslīts, kā bieži tas notiek, mazliet kavē darbu un ierodas piecas minūtes pāri, bet nekas traks. Sāk darbu, sataisa rīta zaļo tēju, parunājas ar agrajiem klientiem, nolem vienam ļaužam zvanīt vēlāk, jo pulksteņi ir 9:45, varbūt vēl guļ. Un tad, kad pulkstenī pamana, ka nu ir stunda pagājusi un ir 10:10, pēkšņi pārņem šoks - kāpēc cirslītis ir darbā ieradies studu agrāk un to pat nav pamanījis? Jā, jā, cirslītim, kā katru reizi strādājot konkrētajā vietā, vajadzēja darbā būt 10.
2 comments|post comment

[03 May 2016|07:04pm]
acs
[laielais]
ap pulkstens 18:15 uz Akmens tilta (aptuveni tilta vidū), uz ietves stikla kalna pusē sarunājās Ronalds Briedis, Iveta Ratinīka un Ronalda Brieža bijusī draudzene. Ronalds ar Ivetu līksmi un smaidīgi runāja, Ronalda bijusī nedaudz domīgi vērās tālumā caur abu sejām.
1 comment|post comment

[30 Apr 2016|11:56pm]

etalonfunkcija
Šodien čehiem raganu dedzināšanas svētki. Piepilsētā gaiss dūmu pilns, kur vien skaties - kāds kaut ko kurina, pieaugušie laimīgi bariņos sēž izgāzušies dārza krēslos pie alus kausiem, sīkie raganu cepurēm galvās skraida zem ziedošām ābelēm. Pirmā īsti siltā diena pēc riebīgā aprīļa. Pavēlā pēcpusdienā mēs ar dzīvesbiedri arī nolēmām šo to padedzināt un sēdāmies uz velosipēdiem. Ak, manas nabaga ciskas. Pirmā īsti priecīgā diena pēc riebīgā aprīļa.
2 comments|post comment

[28 Apr 2016|01:12am]

jim
Nē nu super, es divas stundas neprokrastinēju, speciāli nenāku cibā, un, kad beidzot kā balvu atļauju sev ienākt, neviens to divu stundu laikā nav publicējis nevienu jaunu ierakstu. Shame on you, people. Par ko es maksāju.
14 comments|post comment

Piektdienas socioloģija [22 Apr 2016|04:46pm]

jim
Poll #20695
Open to: All, results viewable to: All

Salīdzinot sevi tagad ar sevi pirms desmit gadiem, tu teiktu, ka:

View Answers

dzīve ir gājusi uz augšu
70 (77.8%)

dzīve toreiz bija labāka
12 (13.3%)

nekas sevišķi nav mainījies
8 (8.9%)

34 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]