Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[15 Aug 2014|09:58pm]

etalonfunkcija
Pārnācu mājās no darba, izcepu krāsnī jaunas krelles, apliku ap kaklu vēl siltas, un aizgāju vakariņās uz restorānu. O!
post comment

[13 Aug 2014|03:28pm]
acs
[wowow]
Banku un neveiksmīgu akciju spekulantu aprindās labi zināmais Einārs R. pēcpusdienā tusēja kādā Pārdaugavas klavierstudijā, kur pasniedzējas pavadībā apguva klavierspēli. Pirms sēšanās pie klavierēm, novilka un priekštelpā atstāja kurpes.
1 comment|post comment

[09 Aug 2014|06:28pm]

jim
Soņa nolēma ņemt lietu savās rokās un izlēca no sestā stāva. Atradu viņas augumiņu pie ieejas durvīm salijušu nakts lietū. Vienā gabalā, bez asiņu peļķes, ticami, ka nomirusi uzreiz no trieciena. Usne un Injass operatīvi ieradās palīgā nokopt viņu no asfalta, jo pati to nespēju. Pārvācos šodien uz Pētersalas ielas stroiku, jo tajā dzīvoklī vairāk nespēju palikt. Kāda iedomība no manis - iedomāties, ka nāvi var vazāt aiz deguna tik ilgi.
32 comments|post comment

[09 Aug 2014|12:08am]

etalonfunkcija
Šīsvasaras karstākais modes trends Prāgā: +30 grādos staigāt ar kārtīgu vilnas hūti.
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]