Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[04 Oct 2015|01:07pm]

etalonfunkcija
Sapnī man ieteica pārstāvēt slow bug beat mūzikas stilu.
1 comment|post comment

dūmu smarža rajonā [24 Sep 2015|01:25am]

etalonfunkcija
To, ka iestājies astronomiskais rudens, es sapratu jau uzreiz pēc pamošanās - neierasti blāvi izgaismotā bilde aiz loga rādīja vienmērīgi pelēkas debesis un sijājošu lietu. Pievakarē ejot uz veikalu, degunā un ausīs ieknieba atpazīstamais saltums, tik tīrs, dzidrs, auksts. Šķiet, vēl mazliet, un elpa pārvērtīsies garaiņos. Kādā privātmājā jau bija iekurināta krāsns.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]