Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[09 Oct 2017|11:37pm]

etalonfunkcija
Atbraucu uz Berlīni. Ielidoju pa hosteļa durvīm pēdējā piecminūtē, paspēju iečekoties. Paspēju arī nenormālā ātrumā iztriekt pudeli sidra. Tagad viegli pūkaina gribu iet pastaigāties, bet laikam taču nav prātīgi. Rīt jāpieceļas uz brokastīm un varbūt joka pēc jāiziet tūrē pa pilsētu. Sajūta, it kā es atvadītos no hosteļa. Puisītis pamazām beidz savu maiņu, bet es te klusi aijāju savu tukšo pudeli un domāju, ka šis ir tīri jauks manis pašas darba dienas nobeigums.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]