Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Talka novakarē [29 Jul 2014|02:36pm]

jim
Ceturtdienas pievakarē ap 19:00 pārvedīšu mantas no Āgenskalna uz Pētersalas ielu un priecāšos, ja kāds varētu atnākt palīgā. Visvairāk iepriecinātu muskuļoti puskaili vīrieši ar personīgo auto, bet ne mazāk novērtētu jebkuru izlīdzošu roku pāri.
29 comments|post comment

[29 Jul 2014|01:20pm]

etalonfunkcija
Latvietim galvā ir putra, bet čeham gulašs.

Ja es esmu latvietis Čehijā, kas galvā ir man?

Jau otro dienu lasu par PayPal un šop-polisijiem, un jūtos te kā ar putru, te kā ar gulašu.
post comment

[28 Jul 2014|08:08pm]
anna
Izmantojot pēdējo izdevību mani satikt, kāda sieviete palūdza, vai varu viņai kaut ko iztulkot. Nodomāju, ka gan jau kādu pieklājības frāzi no franču valodas uz latviešu (ko, piemēram, attāliem Latvijas radiem svētkos nosūtīt).

Viņa man atnesa nodzeltējušu, locījuma vietās paņurcītu no burtnīcas izplēstu lapiņu, uz kuras ar zīmuli acīmredzamā steigā rakstīts:
X, mīļā. Visu labiņu, mani un manu ģimeni izsūta... Lai Dievs Tevi sargā. Nezinu, kas būs tālāk

To šo rindu rakstītāja izmetusi pa vilciena logu (vai durvīm, vai spraugu sienā) savai draudzenei, manis satiktās sievietes mammai, jau esot deportācijas vilcienā.
2 comments|post comment

[27 Jul 2014|08:22am]

bagdarama
Labrit Londona
post comment

[25 Jul 2014|04:18am]

arii_cirsliitis

[zivs]
Cirslītis reizēm izdara izņēmumus un smēķē tepat, pie darbgalda, pelnus birdinot izdzertajās kafijas krūzēs.
Tā nu nopīpējis uztīto tabaciņu līdz galam, pirms ielidināt benāru krūzītē, cirslītis pamana, ka pelnus visu laiku ir birdinājis nesen aplietajā kafijā.

Empīriski pierādot savus uzskatus, ka pelni ir absolūti tīrs produkts, cirslītis ar gardu muti turpina dzert kafiju.
post comment

Dīvaina parādība. [22 Jul 2014|07:34pm]

arii_cirsliitis

[unpy]
Staigājot un braucot, cirslītis novēro īpatnēju parādību. Labās kājas pēda svīst vairāk, nekā kreisās. Visādi izdomājies par kādiem asinsrites vai vispār veģetatīvās nervu sistēmas traucējumiem kādā no kājām, cirslītis atklāj, ka, izejot no mājas, ir uzvilcis visai līdzīgas, bet tomēr dažādas faktūras un biezuma zeķes.
3 comments|post comment

Palīdzība no zāles [17 Jul 2014|03:06pm]

jim
Varbūt kādam ar auto ir brīva stunda rītdienas pēcpusdienā un iespēja mani ar kaķīti aizvest no Āgenskalna līdz Vienības gatvei ap pustrijiem?

atj. Paldies, sarunāts.
13 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]