Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[28 Oct 2014|09:58pm]

bagdarama
Starp Rabatu un Casa kursē gandrīz RER vilcieni,tikai krāsās pelēki oranži. Stacijas kafejnīcas burkānkūka gan kā mazākā Londonas piepilsētā, ir sausa un drusku velk muti.
Šorīt ar Luca un Andrea pie brokastīm apspriedām ēdienu, portugāļu taisītās kapātās cūku iekšas ar pupām, tad itāļu ilgi sutinātās locītavas, kas smuki šņirkst starp zobiem. Tad jau arī šejieniešu aitu smadzenes sutinātas tomātos. Ēd brokastis, bet domas jau pieliekamajā. Un garšo, garšo, visiem acis sapņainas.
post comment

[27 Oct 2014|09:46pm]

etalonfunkcija
Tā sacepos, ka pilnīgi piecepos, nu.
Brr.

Maroka [24 Oct 2014|06:35pm]

bagdarama
Piedzīvojumu un dziesmām līdzi dūkšanas divnedēļas noslēdzas ar vieglu apslimšanu. Prom no pilsētas,slēpjos zem segas. Rīt uz Rabatu. Draugi cibiņi, kāds no jums varbūt ir tajā galā un iedzertu ar mani tēju?
11 comments|post comment

[22 Oct 2014|01:54pm]

etalonfunkcija
Rudens nav nekāds ražas laiks. Rudens ir darba laiks. Nav pat brītiņa sakopot domas un atbildēt mammai uz vēstuli.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]