Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[28 Jun 2017|01:44pm]

jim
Nolēmām, ka runcītim jādod jauns vārds. Viņam daudz labāk piestāv nevis Morisejs, bet gan Dupsis. Nākam vakar mijkrēslī mājās pār piemājas pļavu, rādam viens otram, rekur Dupsīts logā sēž, jā, tiešām reku Dupsīts. Kas tur? Nekas, Dupsis atkal nogrūda vāzi no galda. Jaka vienās spalvās, laikam Dupsis ar dupsi berzējies. Iebēru Dupsītim brokastis. Uzreiz dzīve tapusi lingvistiski daudz krāsaināka.

14 comments|post comment

[24 Jun 2017|02:31am]

arii_cirsliitis

[vilkate]
Cirslītis dodas mājup un pavisam netālu no pagrieziena uz māju ielu ierauga savu kaķi (ārā staigājošs, piķa melns bez neviena baltumiņa). Pasauc - kaķis saka murmur un skrien klāt, gluži kā parasti. Paņem rokās - kaķis joprojām saka murmur. Nu ko, tālu laikam aizklīdis. Cirslītis pasit Savu Kaķi azotē un dodas mājup.

Tiek līdz dārzam Cirslītis un raugi - pretī nāk Savs Kaķis. Īstais. Svešs Kaķis azotē domīgā un neparasti dobjā balsī saka "Mjau, b**".

Tā nu Cirslītim nācās labu gabalu stiept atpakaļ visai neapmierinātu, visu ceļu rūcošu Svešu Kaķi.
3 comments|post comment

[21 Jun 2017|12:01pm]

etalonfunkcija
Atkal viss jūklī ierastajā - gan skumjas, gan prieks, gan cerības, gan bezcerība, viss kopā. Pārāk daudz cilvēku un vientulība. Es gribētu beidzot izgulēties un pamosties kaut kādā puslīdz sakārtotā dzīvē. Šorīt bail vērt vaļā e-pastus, tur čupām-kaudzēm sakrājušies neizdarītie darbi un neuzturētās draudzības.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]