Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[16 Jan 2019|03:30pm]

etalonfunkcija
Janvāris ir nomāktības mēnesis. Varbūt tā vienkārši ir. Nomāktība un pļē, un viss. Kaut kā pamazām kustos cauri dienām, bet viss ir tāds izstiepts, izņaudēts, izmocīts. Un fonā pat viss ir labi, tikai tas janvāris.

Īd apziņa, ka mūzika atstāta novārtā, ka nav izaugsmes, ka vajadzētu tak sevi piespiest kaut kā vairāk ar to nodarboties. Un īd apziņa, ka viss tiek darīts puskājā, ka nēēēēgribas. Un īd apziņa, ka parādi jāsamontē, bet tur atkal viss apstājās. Un īd apziņa, ka reiz būs atkal darbs jādara kaut kāds, bet nav skaidrības, kāds, un vajadzētu tak kaut ko labu, re, tāda iespēja, bet man tik viss īd un īd, un es nevaru nekam saņemties. Jo janvāris. Tak jābeidz sevi plosīt. Viegli pateikt, aha. Tie īdošie ir sastājušies apkārt, galva griežas, nav skaidrs, pie kura īdētāja lai pirmā ķeras, nav prioritāšu.
post comment

[07 Jan 2019|03:07pm]

etalonfunkcija
Esmu apmēram sakārtojusi mantas pēc atgriešanās. Ko darīt ar šo dienu? Ko darīt ar šo gadu? No rīta bija kaut kādas idejas, bet tagad viss saveļas pelēks, nāk miegs. Sāku lasīt grāmatu par prāta darbību, par spēju koncentrēties, apstrādāt informāciju, par šķietami ierobežotu daudzumu lēmumu, kurus spējam pieņemt dienas laikā. Samazināt kņadu ap sevi.
post comment

[04 Jan 2019|08:13pm]
anna
Ko es nesaprotu: asins vs asinis lietojumu.

Jūs saprotat?
5 comments|post comment

[03 Jan 2019|03:14pm]
acs
[ulvs]
Neizmantojiet luminor pakalpojumus. Zajebala jau tie kapeiku pisēji. Man tur ir viens konts. Vakar ieripo 50. Aizeju līdz bankomātam- palicis vien 47. Ok, pohuj, ka man bija nepieciešami visi 50 (nekas,?iznēmu 45). Nekas. Šodien man ieripo 40. Iečekoju bilansi: tur ir atlikuši tikai 40, nevis 42. Luminor, bļaģ, vēlreiz tas atkārtosies- kļūšu par swed klientu.

Ekskjūz the grammar and style.
4 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]