Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[12 Dec 2017|08:23am]

etalonfunkcija
[ mood | :)) ]
[ music | All I want for Christmas ]

Cik forši dzīvot savā galvā. Tur ir pilnīgs tralalā la la lā.

2 comments|post comment

[10 Dec 2017|08:12pm]

etalonfunkcija
Dzīve ir jocīga. Un gara. Par to, protams, es parasti nedomāju. Parasti dzīve liekas īsa. Tepat jau tas viss notika. Bet ne taču. Tā bija kāda cita dzīve, citi cilvēki, citi laiki. Domāju šovakar par savu cibu. Nagi niez kaut ko izdarīt. Izdzēsties, atkabināties no pagātnes pierādījumiem. Tāpat atmiņas ir ar mani. Kam man katra diena sīkumos? Tas viss bija tik sen. Varbūt sajūta, ka priekšā jauna dzīve, jaunas atmiņas. Dzīvojot tagadnē nav nepieciešama pagātne tuvplānā. Tik daudz kas jau bijis. Daudz kas mani veidojis. Bet katra jauna diena nāk ar jauniem notikumiem. Vai vajag to visu tā uzkrāt? Varbūt jāatvadās. Tikai tas, ka reizēm gribas uzrakstīt, padalīties, varbūt arī izlielīties, neturēt pie sevis, paraudāt publiski.
post comment

[04 Dec 2017|11:43pm]

arii_cirsliitis

[nomirusi]
Cirslītim gara diena, īsi labi izgulējies ar nebija, vakarā vēl kursi (kur, protams, aizmirst mapīti, čāpo atpakaļ pēc tās). Tad nolemj ieiet pa ceļam uzēst (sargā mapīti!), aiziet līdz mājas vārtiem un secina, ka viena auskara trūkst. Čāpo atkal atpakaļ uz ēšanas vietu, meklē - nav. :( Baiga škrobe, bet nu sevi mierina visos iespējamos veidos, bet tāda škrobe pazaudēt tik mīļu auskaru! Varbūt kursos atradīsies, varbūt darbā, varbūt vēl kur nu biju...
Tīrot zobus atrodu "pazudušo" auskaru pie spoguļa. Cirslītis visu dienu nostaigājis ar vienu auskaru un saprot, ka "pazaudējis" tikai pašā vakarā.
2 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]