Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[19 Oct 2016|11:09am]

etalonfunkcija
Stulbi, ka dzīvi sakārtot nav iespējams. Var tikai kaut ko apkārtot, salikt kaudzītēs, bet vienalga tās jau pēc brīža izšķīst uz visām pusēm, viss tiecas un vienmērīgu haosu, kā saka - ē - viens tuvs draugs.
Nesen darbā izgāju testu, pēc kura sanāca, ka esmu briesmīgi sistemātiska, un man jāpiekrīt, ka tā tiešām ir. Kaut kur tas palīdz, bet kaut kur ļoti traucē. Dzīvē, piemēram. Dzīve ir pilnīgi nesistemātiska, informācijas plūsma ir nesistemātiska, objekti uz mana galda nekad nav bijuši sistematizējami, un tādēļ, ka es to visu nevaru sakārtot ne savā prātā, ne uz sava galda, es visu laiku esmu diskomfortā. Tāda bezjēdzība uznāk. Un apziņa, ka nekad nebūs kārtības. Mūžīgais apjukums. Mūžīgais haoss galvā. Nevaru izstāstīt, cik ļoti tas traucē, nav skaidru domu, ir tikai kaut kāda smirdīgu lupatu kaudze.
No otras puses, labi, ka dzīve nav sakārtojama. Ko es tādā sakārtotā dzīvē darītu? Garlaikotos.
Dzīve ir kā upe, kas plūst kā pašai ērtāk, kā ūdeņi, kas nesavaldīti pārplūst, mutuļo, gāžas lejā no kraujas, appludina laukus, nojauc mājas. Var jau to visu tā atstāt. Bet var mēģināt "sakārtot". Upi nesaķemmēsi, nenomierināsi, nepiespiedīsi plūst atpakaļ, bet var izrakt kanālus, uzbūvēt dambjus, galu galā var panākt, lai tā plūst kalnā, ja vajadzīgs. Un tomēr tā būs upe - neprognozējama.
7 comments|post comment

[14 Oct 2016|01:05pm]

etalonfunkcija
"A series of fascinating papers suggest that social pain and physical pain are processed by the same neural circuits. This might explain why, in many languages, it is hard to describe the impact of breaking social bonds without the words we use to denote physical pain and injury. In both humans and other social mammals, social contact reduces physical pain. This is why we hug our children when they hurt themselves: affection is a powerful analgesic."
te

navigation
[ viewing | most recent entries ]