Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Maroka [24 Oct 2014|06:35pm]

bagdarama
Piedzīvojumu un dziesmām līdzi dūkšanas divnedēļas noslēdzas ar vieglu apslimšanu. Prom no pilsētas,slēpjos zem segas. Rīt uz Rabatu. Draugi cibiņi, kāds no jums varbūt ir tajā galā un iedzertu ar mani tēju?
8 comments|post comment

[22 Oct 2014|01:54pm]

etalonfunkcija
Rudens nav nekāds ražas laiks. Rudens ir darba laiks. Nav pat brītiņa sakopot domas un atbildēt mammai uz vēstuli.
post comment

[16 Oct 2014|06:22pm]

etalonfunkcija
[ mood | kur mana jūzerpikča ar nazi? ]

Kopš ir parādījusies gaisma tuneļa galā un prātā mirgojoši zaļas "exit" lampiņas no pašreizējā darba, cilvēki mani kaitina kā vēl nekad. Šķiet, ka trīs gadus apspiestais riebums kāpj uz augšu un draud izlauzties kāda kārtējā atsaldeņa slepkavībā. Turpmāk uz darbu vilkšu tikai docMārtenus un atskaldīšu visus, kas nāks uz recepciju pirst, atraugāties, čāpstināt sendvičus, bungot pa leti vai spiest savas, bļeģ, pinnes, skatoties man sejā.

4 comments|post comment

Un... tas ir noticis! [16 Oct 2014|02:14pm]

arii_cirsliitis

[nomirusi]
Mērķis: izņemt 20 Eur no Swedbank bankomāta.
Darbības: ievadam PIN, norādam summu, paņemam karti, ejam prom ar labi padarīta darba sajūtu. Attopamies pēc 3,5 stundām, kad izrādās makā 20 Eur nemaz nav.
3 comments|post comment

[13 Oct 2014|10:37pm]

bagdarama
Pasaule jau atkal ir maza.Pat Marokā.
2 comments|post comment

[13 Oct 2014|01:51am]

etalonfunkcija
Mēs apsēdāmies uz upes betona krasta, acīs koda saules atspulgi ūdenī, kāds uzmācīgs gulbis nāca tieši pie mūsu kājām. Mēs dzērām alu, un abām mums bija kleitas ar rozītēm - kāda skaista pēcpusdiena.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]