Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[23 Feb 2018|11:32pm]

jim
Seriāls "The Deuce" par prostitūciju un pornogrāfiju septiņdesmito gadu Ņujorkā izrādījās tik aizgrābjošs, ka paspēju pat aizmirst, ka mani kaitina Džeimss Franko. Producējis Deivids Saimonss, tas pats, kurš uztaisīja "The Wire". No "The Wire" šeit paņemti līdzi gan daudzi aktieri, gan spriedums, ka dzīve ir stipri bēdīga un tumša padarīšana. Penetratīva heteroseksa dzīves stimulēšanai galīgi nepalīdz.

4 comments|post comment

[23 Feb 2018|10:14am]
anna
jūs arī sarunājaties ar lietām?

nupat termosam lūdzu, lai tajā būtu vēl nedaudz kafijas; nebija.
reizēm lūdzu tualetei, lai tā būtu brīva.
4 comments|post comment

[15 Feb 2018|12:05am]

jim
Tieši pirms pieciem gadiem kļuvu par dīdžeju.
No leģendārā Ciniskās Kuces un Ļaunā Džima Valentīna dienas KKC seta man nav nekādu fotogrāfiju, jo tas bija pirmsaifona laikmets, tāpēc klātpievienotā fotogrāfija no tā paša gada novembra, disenes, ko spēlējām ātri beigt pastāvējušajā "371". Paldies, Usne, par visu šo laikmetu, tik jauna kā tos dažus mūsu kopā pavadītos gadus līdz tam vēl nekad nebiju bijusi un domāju, ka nekad vairs arī nebūšu.

9 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]