Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[20 Apr 2015|11:49pm]

jim
Tikko saņēmu feisbukā privātu mesidžu no nepiefrendotas Sandras Kalnietes: "Paldies par Jūsu izvēli un atbalstu www.mansprezidents.lv ! - Sandra Kalniete"
Ar līdzīgu iejūsmu atbildēju: "Paldies Jums par uzmācīgu spamu!"
19 comments|post comment

[15 Apr 2015|08:42am]

bagdarama
Pēc trīs dienu ciešanām esam atpakaļ uz strīpas - skaistāki. Ar mīļo māmiņu vakar,guļot jau kopīgā lazaretē smējāmies - vēlies notievēt ? Ievies enterovīrusu! Vīruss Tev palīdzēs !!
post comment

[14 Apr 2015|11:55pm]

etalonfunkcija
Kolosāli. Pie pārcelšanās visas savas latviešu tautas tērpa detaļas kaut kādā afektā esmu likvidējusi - sak', šito točna tuvākajā laikā nevajadzēs, baj, baj. Šķiet, atceros, ka pat ādas kurpes, par kurām humpalās samaksāju 18 LVL, atviegloti iemetu ziedojumu maisā kopā ar miljons citām savām lietām. Ironiski, ka bulgāru tautas tērpu - savu impulsa pirkumu - es gan esmu pieglabājusi.
Nāksies tagad latviešu dziesmas dziedāt bulgāru zeķēs, neko darīt.
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]