Citi [entries|friends|calendar]
//

[ website | Mana lapa ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[25 Aug 2016|08:14pm]

etalonfunkcija
Gribas aizbēgt uz kādu happy place. Kur sāpes pāriet. Kur kāds mīļš paglauda muguriņu. Kur viss ir labi, jauki un pareizi. Kur tagadnei ir priecīga nākotne.
2 comments|post comment

[17 Aug 2016|09:14pm]

etalonfunkcija
Kāds jocīgs vakars. Varbūt tādēļ, ka gulēts par maz, par daudz strādāts, varbūt vēl kas cits. Varbūt tādēļ, ka vienā pusē sirdi plosošs saulriets, bet otrā pilnmēness, varbūt tādēļ, ka cikādes sacenšas ar sienāžiem skaļumā, varbūt tādēļ, ka bezvējš, ka nosaluši stilbi īsajos svārkos, varbūt tādēļ, ka abpus ceļam nopļauti labības lauki, ka aiz tiem slejas sarkstošas piecstāvenes, bet virs tām dziļi zilas debesis. Varbūt tādēļ, ka tumst, ēnas atdzīvojas, ceļš vijas, krūmos slēpjas putni. Varbūt tādēļ, ka es mīlu, vai tādēļ, ka otrā kraujas malā mirgo avārijas mašīnas oranžā uguns, vai tādēļ, ka pāri tukšajiem laukiem klejo cilvēki ar suņiem, cilvēki melnos t-kreklos, cilvēki, kas kā aktieri šovakar piedalās šajā butaforijā, tas viss nevar būt īsts. Tāds jauks vakars, taču nepamet sajūta, ka tūliņ šī pasaule ies bojā, nav miera šajā ainavā, tikai spriedze. Meitenīte ar led gaismās izgaismotām kurpju zolēm. Tas viss ir farss. Uztvere sadalās tūkstoš pilienos un izgaro kā rasa. Man laikam ir vientuļi. Un skumji. Šī vasara beidzas. Tas, kas aizpildīja tukšumu, tūliņ zaudēs savu sapņu apvalku, paliks tikai realitāte - plika un prasta, nekāda. Žēl šķirties no sapņiem, tie bija tik saldi.
2 comments|post comment

[17 Aug 2016|05:26am]

etalonfunkcija
[ mood | ārā vēl tumšs ]

Rīta maiņa, āāāāā! 5 fucking divdesmit sešas.

post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]