Winstona Pieraksti - [entries|archive|friends|userinfo]
Winstona Pieraksti

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[9. Nov 2018|01:03]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
esmu zaudējis draivu un asumu. neizjūtu vajadzību sevi pierādīt un man ir viss, kas man ir vajadzīgs.
Linkir doma