wasted - [entries|archive|friends|userinfo]
wasted

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 8th, 2018|07:10 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[music |https://www.youtube.com/watch?v=v2H4l9RpkwM]

Pēkšņi attopos kaut kur jau redzētā scenārijā: pie datora ofisā, kas atrodas piektajā stāvā un kuram ir viens, līdz galam atverams logs uz ielu.

Uz leju skats ir elpu aizraujošs. Nevaru izlemt, vai tas ir adrenalīns vai bailes no augstuma. Vai varbūt tas ir viens un tas pats.

Bet pretī, aiz kokiem, jūra. Mierīga. Klaigā kaijas.
linkpost comment