wasted - [entries|archive|friends|userinfo]
wasted

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 26th, 2018|01:03 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Peldu šajā dzīves jūrā.
Pa viļņiem.
Pret viļņiem.
Paldies, ka tu esi. Paldies, ka esmu es. Paldies par šo laiku un mirkļiem.
linkpost comment