vilibaldis domā - Darbs
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:Darbs
Time:11:21
Pastnieks no rīta ieveda žurnāla signāleksemplāru. Un darbnīcā sāk smaržot pēc tipogrāfijas. Svaigas drukas bauda.
comments: ir doma Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry


[info]negaisiic
Link:(Link)
Time:12:10
:)
(Reply to this)


[info]dombrava
Link:(Link)
Time:14:14
Skaisti.
(Reply to this) (Thread)


[info]vilibaldis
Link:(Link)
Time:14:53
Jā, tas dod spēku turpināt :-)
(Reply to this) (Parent)

vilibaldis domā - Darbs
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.