vilibaldis domā - sadzīve
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Subject:sadzīve
Time:13:35
comments: ir doma Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry


[info]vilibaldis
Link:(Link)
Time:16:00
jā paldies, atradu :)
(Reply to this) (Parent)

vilibaldis domā - sadzīve
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.