Zero tolerance - Latvijas likumdošanu nodokļu jomā [entries|archive|friends|userinfo]
Vikings

[ website | Foto un hobiji ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| :: Bildes :: Iepukstēt :: adm :: Komentāri :: Dienas padoms :: ]

Latvijas likumdošanu nodokļu jomā [6. Mar 2018|10:18]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
vajadzētu atzīt par Force Majeure. Ibo nu jau pat sasprindzinoties nevar visam izsekot līdzi.
Linkierakstīties līkumā