Zero tolerance - Melkera tēva piezīmes [entries|archive|friends|userinfo]
Vikings

[ website | Foto un hobiji ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| :: Bildes :: Iepukstēt :: adm :: Komentāri :: Dienas padoms :: ]

Melkera tēva piezīmes [10. Maijs 2016|21:38]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Vasaras vakarā kurināt plīti ir uz viegli cinisku Unpy piezīmi,virtuves logā iebāžot bārdainu galvu, ka klimata izmaiņas skar arī mani, šķiet.

Pieļauju, ka pie visa ir vainīga pūce skurstenī!

:) vai arī negaisa tuvošanās!
Linkierakstīties līkumā