sajūtu cilvēks - [entries|archive|friends|userinfo]
sajūtu cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 1st, 2020|09:22 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Jaunu dzīvi sākšu rīt.
1 gada diena tak neskaitās.
Nesēdēšu vairs FB un smuki šūšu visu dienu.
linkpost comment