sajūtu cilvēks - [entries|archive|friends|userinfo]
sajūtu cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 30th, 2018|09:38 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Reāli gribas iekraut ar virtuālu čuguna pannu tiem, kas pie ierakstiem par bezvēsts pazudušu cilvēku, iekomentē "domājiet labas domas un viss būs labi", vai pie palīdzības lūguma vēža slimniekam "iededziet baznīcā svecīti".
Ir tāda cilvēku suga, jā.
link