sajūtu cilvēks - [entries|archive|friends|userinfo]
sajūtu cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 11th, 2018|03:19 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Es tagad zinu gandrīz visu par naudas pārskaitīšanu uz RU iespējas, komisijas utt. Diennakti jājos, bet beidzot nauda tanī galā. Cerams, paka atnāks bez jāšanās.
linkpost comment