sajūtu cilvēks - [entries|archive|friends|userinfo]
sajūtu cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 2nd, 2018|11:32 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Stikla eņģeļi sen jau saplīsuši.
Plaukti pilni bērnu zīmējumiem un plastmasas klučiem.
Tikai maiguma pietrūkst no seniem laikiem. Tīri vīrišķīga maiguma.
link