sajūtu cilvēks - nezinītis internetā [entries|archive|friends|userinfo]
sajūtu cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

nezinītis internetā [Feb. 17th, 2018|04:45 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Nevarēju saprast kāpēc manā instagramā ik pa laikam parādās sirsniņas no svešīem profiliem, parasti komerciāliem.
Uzzināju, ka var nopirkt programmu, kas "laiko" un komentē lietotāja vietā, lai savāktu sekotājus.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]thepalua
Date:February 17th, 2018 - 10:03 pm
(Link)
Tā patiešām ir figņa. Nesaprotu, kam tos robotus vajag. :-/