sajūtu cilvēks - [entries|archive|friends|userinfo]
sajūtu cilvēks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 14th, 2018|08:42 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

R šodien arvien biežāk atlaiž rokas un pastāv neturoties. Šodien arī pirmā diena, kad jau vairākas reizes paspērusi pa vienam solīti no viena objekta līdz otram.
Bet tad, kad nostājas - pastāv kādu brītiņu, pati brīnās un tad testējot sāk tirināties, kratīties. Mēģina laikam saprast kā tas tā tagad notiek.
linkpost comment