Sickbay of my imagination - Āmen [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Āmen [Mar. 31st, 2020|01:37 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, , ]

Saistībā ar karnatīnu, pulcēšanās ir aizliegtas. Dievnami arī nepasargā no zinātnes. Ergo, nac. zombojaščiks ir pasācis pārraidīt dievkalpojumus svētdienās. Skatīties nesāku un īpaši neiedziļinājos, bet nupat radās jautajums - dievkalpojums ir luterāņu vai katoļu? Un ko dara visi citi (žīdi, dvieļagalvas, uc)?
linkiestādi koku