Sickbay of my imagination - Branči hujanči [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Branči hujanči [May. 20th, 2019|10:50 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, ]

Vakar izlīdām no meža un ielīdām hipsterēstuvē "Trīs krāni". Tur jau parastais piedāvājums ir so-so, mums pusvienos atstiepa branča meņū. Jebal. Prasīju, vai ir kas kreftīgāks ēdams, šie sak - no pusdiviem. Rīt, protams, dabūjām divos, jo sēta hipsteu pilna un strādā pusotrs pavārs uz simts apmeklētajiem. Nu kāpēc tā jādara?
linkiestādi koku