Sickbay of my imagination - [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 16th, 2019|09:31 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Atcerējos vakarnakts slapjumu par to, ka kundzīte pati apgreidoja savu Mi Air un iestūma tanī GTX2060. Ar visu korpusu, varēju redzēt, ka hdmi izvadiem balta plastmasa. WTF? Aber patiesībā viņa sapisusi bateriju un USB-C ladīkļa vadu.
linkiestādi koku