Sickbay of my imagination - [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 3rd, 2019|12:56 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, ]

Ierubīju rādžiņu (nu, veco labo FM) dušā, a tur Butthole Surfers. Kautkāds raidījums par mūzikas vēsturi. Žēl, staciju nepiefiksēju, mums dušai pēc rebūtiem kautkāds dīvains autošķūnis
linkiestādi koku