Sickbay of my imagination - [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 10th, 2019|04:21 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

Sievasmāte dēlam atstiepa foršu spēļu autiņu, kuru kautkādā ūtrūpē vai secondhandā atradusi. Es paskatījos - kruts autiņš, izskatās taisīts kautkad sen, nepietika prāta paklusēt, pateicu: "O, vintridžs!". Šī satrakojās, ķip nekas jums, jaunajiem, nav labs mūsdienās. Aber es to domāju pozitīvi. Vakar intereses pēc pameklējos, izrādās, 1976. gada matchbox #11 transportieris. Lieliskā stāvoklī, tiesa, bez kastītes. Autiņš, ar kuru gandrīz pati vecmutere būtu varējusi spēlēties savā laikā.
linkiestādi koku