Sickbay of my imagination - [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 7th, 2018|02:28 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, ]

Šodien sakas BFV prilouds. 2 nedēļas tā vien būs, lai novilktu tos 50GB un beidzot sasniegtu 100lvl iekš iepriekšējā. Nemaz nerunāsim par pēdējo. Bet tas priekš nolaiferiem
linkiestādi koku