Sickbay of my imagination - [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 11th, 2018|11:16 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, ]

Vakar atrāvu 6+ gadus veco Contado. Jā, jau vintidžš. Garšoja dīvaini, bet varbūt es vnk esmu aizmirsis, kā jams garšo. Šodien galva un MDB, uz ielām bastotāji
linkiestādi koku