Sickbay of my imagination - [entries|archive|friends|userinfo]
Entitious

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 10th, 2018|09:30 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, , ]

Paklausījos Nūmanu pa ilgiem laikiem, tagad katru reizi, kad atslēdzu kādu devaisu, galvā skan "I disconnect from you... nananana"
linkiestādi koku