Friends

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
problēma ir tajā, ka man vajag apzinātu, grūtu fizisku slodzi. darbs neskaitās un attaisnojumi beidzās. viss. jāsaņemas.
* * *
Pilnmēness no aizrobežām bija tikko pacēlies virs apvāršņa. Mīklaini tas lūkojās uz mums caur rudens lapotnēm. Satumsis. Es vēroju, kā mazās meitenes ar pāri plūstošām gavilēm kurina ugunskuru. Aptrūkās zari, bet es zināju vietu, kur tos atkal salasīt. Satumsis. Es rādīju ceļu un viņas man sekoja. Man un manai mazajai sievietei uz manām rokām. Drīz vien ar pilnām rokām sausu zaru viņas atkal tuvojās uguns sārtam. Viņu prieks- tik instinktīvs, tik dzīvs, mežonīgs un sievišķīgs.
Un pilnmēness zinīgi lūkojās uz mums ar savu auksto gaismu.
Un es sajutu kaut ko senu, pirmatnīgu, patiesi priecīgu- dziļi sievišķīgu iedabu!
* * *