nākotnes · atmiņu · pieraksti


Jūlijs 2010

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
1.:
11:43: (bez virsraksta)
20:49: (bez virsraksta) - 1. kurš kaut ko pateica
2.:
13:05: (bez virsraksta)
3.:
11:24: (bez virsraksta) - 1. kurš kaut ko pateica
15:59: (bez virsraksta) - 1. kurš kaut ko pateica
4.:
00:18: (bez virsraksta)
5.:
11:51: (bez virsraksta)
6.:
02:36: (bez virsraksta)
7.:
01:33: (bez virsraksta)
14:55: (bez virsraksta)
9.:
10:43: (bez virsraksta)
11:20: (bez virsraksta)
11:21: (bez virsraksta)
11:30: (bez virsraksta) - 1. kurš kaut ko pateica
10.:
11:48: (bez virsraksta)
11.:
01:43: (bez virsraksta)
12.:
00:06: (bez virsraksta)
13.:
21:54: (bez virsraksta)
14.:
09:25: (bez virsraksta)
09:30: (bez virsraksta)
15.:
08:43: (bez virsraksta)
18:42: (bez virsraksta)
22:38: (bez virsraksta)
16.:
16:24: (bez virsraksta)
21:57: (bez virsraksta)
22:39: (bez virsraksta) - 1. kurš kaut ko pateica
17.:
17:51: (bez virsraksta)
21:58: (bez virsraksta)
18.:
10:58: (bez virsraksta)
17:53: (bez virsraksta) - 1. kurš kaut ko pateica
19.:
17:06: (bez virsraksta)
20.:
22:02: (bez virsraksta)
21.:
20:11: (bez virsraksta)
23.:
01:20: (bez virsraksta) - 1. kurš kaut ko pateica
22:32: (bez virsraksta)
25.:
17:31: (bez virsraksta)
20:24: (bez virsraksta) - 2. kurš kaut ko pateica
23:21: (bez virsraksta)
28.:
01:32: (bez virsraksta) - 1. kurš kaut ko pateica
21:08: (bez virsraksta) - 1. kurš kaut ko pateica
29.:
01:14: (bez virsraksta)
09:31: (bez virsraksta)
21:00: (bez virsraksta)
30.:
18:22: (bez virsraksta) - 4. kurš kaut ko pateica
31.:
23:53: (bez virsraksta)
* * *